Strona Główna Regulamin Dodaj do ulubionych     
regulamin

1.Wysyłając formularz rejestracyjny Użytkownik równocześnie akceptuje wszystkie punkty niniejszego regulaminu i zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez firmę MIDA z siedzibą w Radomsku w celach administracyjnych i statystycznych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (Dz.U. nr 133 z 1997r.).

2.Podając swoje dane identyfikacyjne w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym.

3.Użytkownik może na bieżąco dokonywać aktualizacji bądz zmiany podanych w formularzu danych, wysyłając e-mail na adres info@webmida.com

4.Dodatkowo mają Państwo możliwość zamieszczania w naszym serwisie artykułów w formie porad.

5. Za naruszenie praw autorskich przez reklamodawce poprzez prezentowanie treści stanowiącej własność innej osoby, odpowiedzialność ponosi wyłącznie firma zlecająca zamieszczenie materiału.

6.NIE UMIESZCZAMY LINKóW DO STRON I REKLAM O TRESCI UZNAWANEJ ZA NIEPRZYZWOITĽ.

7.Redakcja ma prawo do odmówienia umieszczenia reklamy i informacji o firmie bez podawania przyczyn.

8.Osoba odpowiedzialna za kontakt z klientem:
Dariusz Guziak
e-mail: info@webmida.com
tel.880 478 904

9.KONTO INTELIGO
DARIUSZ GUZIAK
UL.KRAKOWSKA 28/10
97-500 RADOMSKO

50 10 20 5558 1111 110091 80 00 30kontakt: info@webmida.com


copyright and design by mida mida